Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Rz 31/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego pozbawienia uprawnień kombatanckich