Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II OSK 1025/12 - Wyrok NSA z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego