Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OSK 2536/14 - Wyrok NSA z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji