Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Lu 942/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie dopuszczenia Towarzystwa [...] do udziału w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1877/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia robót budowlanych

VII SA/Wa 1192/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nieuzgodnienia pozwolenia na rozbiórkę

VII SA/Wa 2053/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych