Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Lu 41/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie spływu wód opadowych

II SA/Lu 516/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-10

Sprawa ze skargi G. G. na pismo Wójta Gminy w przedmiocie budowy rowów

II SAB/Lu 58/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego dotyczącego spływu wód opadowych

II SA/Lu 723/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącego nakazania udrożnienia rowu melioracyjnego

II SA/Lu 459/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-05

skarg W. Ł. i A. Ł. na decyzję SKO w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 259/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia rowu melioracyjnego

II SA/Lu 26/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego działki poprzez wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Lu 582/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zalewania działki

II SA/Lu 356/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty melioracyjnej