Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1244/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody G. w przedmiocie nakazu robót remontowych w budynku mieszkalnym