Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 724/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczę...

II OSK 2637/13 - Wyrok NSA z 2015-05-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego