Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 726/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie wycofania z obrotu w hurtowniach farmaceutycznych i aptekach ogólnodostępnych na terenie całego kraju wszystkich serii produktu.

VII SA/Wa 1514/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie nakazu wstrzymania produkcji mąki sojowej

VII SA/Wa 976/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VII SO/Wa 29/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie wykładni wyroku NSA postanowił: odmówić dokonania wykładni wyroku zapadłego w sprawie sygn. akt I SA 649/0

VII SA/Wa 2371/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 816/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

VII SA/Wa 260/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1850/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu spowodowania obniżenia dopuszczalnej wartości równoważnego poziomu dźwięku

VII SA/Wa 833/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VII SA/Wa 2159/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
1   Następne >   2