Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ke 646/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Kolegium Odwoławczego w przedmiocie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska

II SA/Gd 137/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1342/12 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skargi kasacyjne SKO w Warszawie oraz M.S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr KOC/45/Oś/11 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2715/14 - Wyrok NSA z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew

II SA/Rz 354/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-13

Skarga M. W., na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,

II OZ 724/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczę...

II SA/Sz 119/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-06-27

skarg J. M. i T. M. oraz Spółka A. na decyzję SKO w przedmiocie usunięcia odpadów

II SA/Lu 569/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie wniosku o dopuszczenie w sprawie organizacji społecznej.

OSK 1617/04 - Wyrok NSA z 2005-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie naliczenia opłaty za usunięcie drzew

II OSK 1482/10 - Wyrok NSA z 2010-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   9