Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1550/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku dostarczenia ekspertyzy technicznej

II OSK 636/16 - Wyrok NSA z 2017-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego