Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 976/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zalewie w przedmiocie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Zalewo

II SA/Gl 803/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie sprzeciwu dla lokalizacji inwestycji budowy instalacji przetwarzającej odpady