Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ke 646/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Kolegium Odwoławczego w przedmiocie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska

II SA/Gd 137/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1342/12 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skargi kasacyjne SKO w Warszawie oraz M.S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr KOC/45/Oś/11 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2715/14 - Wyrok NSA z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew

II SA/Sz 119/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-06-27

skarg J. M. i T. M. oraz Spółka A. na decyzję SKO w przedmiocie usunięcia odpadów

II SA/Lu 569/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie wniosku o dopuszczenie w sprawie organizacji społecznej.

OSK 1617/04 - Wyrok NSA z 2005-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie naliczenia opłaty za usunięcie drzew

II OSK 825/09 - Wyrok NSA z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego

II SA/Gd 369/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia uzupełnia wyrok WSA w Gdańsku w ten sposób, że dodaje punkt trzeci w brzmieniu: 'określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana'.

II SA/Ol 1070/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   6