Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 305/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie hałasów i wibracji występujących w godzinach nocnych w lokalu mieszkalnym

II OSK 2917/15 - Wyrok NSA z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej

II SA/Wr 162/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia w stanie technicznym obiektu budowlanego