Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gd 311/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z ustanowieniem strefy ochronnej ujęcia wody

SA/Bd 3500/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie

II OW 60/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-15

Wniosek SKO w Krakowie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie w sprawie zażalenia Spółdzielni Mieszkaniowej A. w K. na postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa nr [...] o odmowie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem zieleni