Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 1027/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi K. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta [...] reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie sygn. akt II SAB/Lu 78/13