Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 583/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

OSK 1810/04 - Wyrok NSA z 2005-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia możliwości budowy budynku mieszkalnego na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego

II SAB/Łd 157/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę