Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 1170/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu

VII SA/Wa 99/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu

VII SA/Wa 499/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej

VII SA/Wa 900/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu

VII SA/Wa 1981/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

Skarga E.M. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu

VII SAB/Wa 115/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

VII SA/Wa 972/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na przebudowę zjazdu

VII SA/Wa 601/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej

VII SA/Wa 733/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego

VII SA/Wa 1636/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego
1   Następne >   +2   +5   8