Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 46/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie orzeczenia o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Rz 1225/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu