Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

III ARN 50/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi Zakładów Górniczych (...) na orzeczenie Odwoławczej Komisji do spraw Szkód Górniczych w (...) w przedmiocie zwrotu kosztów zabezpieczenia budynku mieszkalnego (...) przed szkodami górniczymi na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach SA/Ka 1058/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.