Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 176/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-26

Skarga J. H. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki

OW 151/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-18

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie budownictwa wodnego