Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 6110 Podatek od towarów i usług X

I GSK 1763/06 - Wyrok NSA z 2007-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I FSK 238/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za październik 2003 r.

I FSK 55/05 - Wyrok NSA z 2005-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług

I FSK 116/05 - Wyrok NSA z 2005-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług

I FSK 888/12 - Wyrok NSA z 2013-05-08

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Po 1757/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do marca 2010 r. oraz od lipca do grudnia 2010 r.