Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 6113 Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FSK 21/05 - Wyrok NSA z 2005-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych