Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Sz 157/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wypisu z ewidencji gruntów i budynków

II SA/Sz 155/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wypisu z ewidencji gruntów i budynków

II SA/Sz 154/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wypisu z ewidencji gruntów i budynków

II SA/Sz 158/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wypisu z ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Rz 46/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Sz 156/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wypisu z ewidencji gruntów i budynków

III SA/Lu 343/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Lu 1016/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Po 292/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 317/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania kopii mapy ewidencyjnej
1   Następne >   2