Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 1342/12 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skargi kasacyjne SKO w Warszawie oraz M.S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr KOC/45/Oś/11 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1299/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu

IV SA/Po 632/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją