Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 255/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Karkowie , Nr Kol. Odw. 1985/04/A/3062/D w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 267/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie Nr [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej

II OZ 289/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] o umorzeniu postępowania odwoławczego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Sz 687/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 665/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie oku, Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 878/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Sz 479/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Łd 506/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-09

skarg T. M. i M. Ż. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

II OZ 163/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-22

Zażalenie na punkt drugi postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 197/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie Nr [...] w przedmiocie u...
1   Następne >   +2   +5   +10   100