Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 763/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Wr 560/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowo

II OSK 1789/12 - Wyrok NSA z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wystawienia zaświadczenia

II SA/Sz 63/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1887/11 - Wyrok NSA z 2013-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego

II SA/Sz 935/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II OSK 1244/12 - Wyrok NSA z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Gd 616/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

II SA/Po 832/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Kr 1634/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji
1   Następne >   +2   6