Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 477/08 - Wyrok NSA z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 392/10 - Wyrok NSA z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Bd 797/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie kary za przystąpienie do użytkowania obiektu bez wymaganego pozwolenia

IV SA/Po 514/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego,

SA/Bd 3425/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie K.-P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie przedstawienia w wyznaczonym terminie określonych dokumentów

II OZ 86/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowanie zażaleniowego

II SA/Wr 794/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję D.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego budynku, zakazującej użytkowania budynku oraz nakazującej dokonać niezbędnych zabezpieczeń