Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Ke 47/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Sz 46/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Bk 936/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych

II SA/Bk 1124/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia o konieczności wejścia na teren nieruchomości

II SA/Łd 135/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na wejście na nieruchomość

II SAB/Łd 38/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie wykupu części działki zajętej pod drogę publiczną i odszkodowania za korzystanie z nieruchomości

II SA/Po 106/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości;

II SA/Gd 609/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Kr 191/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Rz 824/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie gazociągów przesyłowych
1   Następne >   +2   5