Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

OSK 1334/04 - Wyrok NSA z 2005-03-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego '[...]' w Kielcach w przedmiocie ustalenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną odbiorcom na terenie Gminy Miedziana Góra

OSK 1711/04 - Wyrok NSA z 2005-07-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum