Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III ARN 21/92 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1992-05-08

Sprawa ze skargi (...) o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Kolegium Odwoławczym (...) a Wojewodą (...) do rozpoznania odwołania od opinii lokalizacyjnej wydanej przez Urząd Miasta na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od postanowienia NSA w Warszawie II SA 907/91~