Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1184/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 1202/06 - Wyrok NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy zezwolenia na budowę ścieżki rowerowej

II OSK 358/05 - Wyrok NSA z 2006-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie nakazania przywrócenia zabytku i jego otoczenia do poprzedniego stanu

II OSK 1657/06 - Wyrok NSA z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozbiórkę budynku dawnego młyna

VII SA/Wa 1962/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na budowę

II OSK 1594/13 - Wyrok NSA z 2015-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na roboty budowlane

VII SA/Wa 1305/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

VII SA/Wa 1201/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VII SA/Wa 1502/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego

II OSK 1441/11 - Wyrok NSA z 2012-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   7