Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 52/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 495/11 - Wyrok NSA z 2012-06-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 42/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 257/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Zażalenie na punkt III (trzeci) wyroku WSA w Kielcach , sygn. akt II SA/Ke 380/08 uchylającego w punkcie pierwszym zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji, stwierdzającego w punkcie drugim, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku i zasądzającego w punkcie trzecim od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach na rzecz I. ...

II OZ 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg J. J., B.J. i J. J. na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 511/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie nałożenie grzywny w celu przymuszenia oraz ze skargi K.Z., J.Z. i A.Z. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie uznania zarzutów złożonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

VII SA/Wa 2080/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

OSK 1195/04 - Wyrok NSA z 2005-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Lu 77/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie wniosku M. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

II OSK 2127/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   56