Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 52/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 257/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Zażalenie na punkt III (trzeci) wyroku WSA w Kielcach , sygn. akt II SA/Ke 380/08 uchylającego w punkcie pierwszym zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji, stwierdzającego w punkcie drugim, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku i zasądzającego w punkcie trzecim od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach na rzecz I. ...

VII SA/Wa 2080/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 186/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 169/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 527/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 804/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 410/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-04

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1358/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary za samowolne przystąpienie do użytkowania

VII SA/Wa 1530/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.
1   Następne >   +2   6