Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

OSK 1428/04 - Wyrok NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Jabłonka w przedmiocie odrzucenia zarzutu nieuwzględnionego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy [...]

OSK 1449/04 - Wyrok NSA z 2005-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Augustów w przedmiocie zarzutów do projektów planu miejscowego

OSK 1082/04 - Wyrok NSA z 2005-03-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Niemce w przedmiocie zarzutu do projektu zmian planu miejscowego

II SA/Po 880/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1069/10 - Wyrok NSA z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecina w przedmiocie zmian D.19 i D.32 na obszarze dzielnicy [...], należących do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina

II SA/Ol 976/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zalewie w przedmiocie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Zalewo

OSK 503/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Batorzu w przedmiocie zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 1217/04 - Wyrok NSA z 2005-03-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Czarnkowa w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1451/04 - Wyrok NSA z 2005-03-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Bełchatowie w przedmiocie odrzucenia protestu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 1457/04 - Wyrok NSA z 2005-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Augustów w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego
1   Następne >   +2   5