Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 777/11 - Wyrok NSA z 2011-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście M. dla realizacji inwestycji związanej z gospodarką odpadami

II OSK 534/10 - Wyrok NSA z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę

II SA/Kr 1085/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Zakamycze w Krakowie na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków