Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

OSK 1426/04 - Wyrok NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego

OSK 789/04 - Wyrok NSA z 2005-06-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-04-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Suszu o odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2005 r. na posie...