Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 98/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16

Wniosek W. P. o wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W. P. dotyczącego rozbudowy złącza energetycznego

II OW 191/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do 'powtórnego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę'

OW 151/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-18

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie budownictwa wodnego

OW 166/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy ze skargi E. K. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelinie

II SO/Rz 18/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-27

Wniosek w przedmiocie uciążliwości użytkowania kanału i ubikacji