Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 375/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA: Andrzej Cisek (sprawozdawca) Sędzia NSA: Zygmunt Wiśniewski Sędzia WSA: Mieczysław Górkiewicz po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym odwołania skarżącego J.K. od zarządzenia Przewodniczącego w sprawie na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W., ...

II SA/Op 86/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-24

Skarga A. W. - P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Opolu w sprawie umorzenia postępowania w sprawie użytkowania obiektu budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 489/07

II SA/Rz 562/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-26

Sprawa ze skargi K. B. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Wr 375/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-01

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zarządza: oddalić wniosek skarżącego o sprostowanie protokołu rozprawy z dnia 2

II OSK 1634/08 - Wyrok NSA z 2009-10-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. G. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi U. G. i J. G. w przedmiocie bezczynności Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie po wyroku NSA , sygn. akt IV SA 229/99, uchylającym decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz decyzję Wojewody No...

II OSK 1704/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

Skargi kasacyjne J. S. oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. S. na niewykonanie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Warszawie o sygn. VII SA/Wa 1040/06 1. uchyla zaskarżony wyrok ze skargi kasacyjnej Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przekazuje spr...

II OSK 395/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie , sygn. akt II SA/Sz 263/15 o odrzuceniu skargi M. G. i H. G. o wymierzenie grzywny Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w S. za niewykonanie wyroku

II SA/Wr 733/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-28

Sprawa ze skargi AK na niewykonanie wyroku WSA w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Wr 9/07

II SA/Wr 400/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-16

Sprawa ze skargi W. B. na niewykonanie wyroku NSA w przedmiocie rozbiórki części budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej