Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Bk 584/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-24

Sprawa ze skargi Gminy S. na ocenę wniosku przeprowadzoną przez Samorząd Województwa P. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na realizację projektu