Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Go 5/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II OSK 805/12 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P.

VII SAB/Wa 91/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

VII SAB/Wa 110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta [...] do wydania aktu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę; I

II OSK 2373/14 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi w przedmiocie nakazu przeprowadzenia kontroli budynku

VII SAB/Wa 113/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi W. W. i J. W. w przedmiocie bezczynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Łd 192/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie stanu technicznego stropów

II SAB/Lu 371/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu dotyczącym wykonania robót budowlanych

II SAB/Op 60/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim w przedmiocie udostępnienia akt administracyjnych w sprawie wznowienia postępowania

II SAB/Lu 642/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   46