Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1118/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie postępowania w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. postana...

II OZ 1119/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B.

II SAB/Op 30/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi U. L. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie legalności rozbudowy instalacji gazowej

II OSK 422/13 - Wyrok NSA z 2013-07-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. W. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie wykonania instalacji odprowadzania spalin

II SAB/Łd 81/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-29

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SAB/Rz 82/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi E. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego -

II SAB/Rz 81/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi E. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego -