Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Skarżony

V SA 3472/00 - Postanowienie NSA z 2001-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia długu celnego, wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej