Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 16/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 620/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych

II SA/Lu 1608/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Lu 277/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Lu 511/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

I OSK 1134/06 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

I OSK 1135/06 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

I OSK 1131/06 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

I OSK 1207/06 - Wyrok NSA z 2007-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

I OSK 1163/06 - Wyrok NSA z 2007-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie podwyższonej opłaty drogowej
1   Następne >   2