Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Lu 670/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części dotyczącej lokalizacji punktu gier

II GZ 42/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku H. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 148/04

II GZ 70/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna/zażalenia J. K., P. T. - PHUP Spółki Jawnej w Żywcu od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach sygn. akt SKO-A-34a/2002 w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 636/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych

GZ 28/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Częstochowie Nr - w przedmiocie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych

III SA/Lu 548/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części dotyczącej lokalizacji punktu gier

III SA/Kr 794/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzenia gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Lu 175/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II GZ 57/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

II GZ 2/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-03

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach sygn. akt [...] w przedmiocie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   8