Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 506/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej

II GSK 638/12 - Wyrok NSA z 2013-08-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektor Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie dokonania korekty wykazu punktów gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Lu 381/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wznowienia postępowania

III SA/Gd 212/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-13

skarg 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Gd 208/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-06

skarg 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Gd 607/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej zmiany w zakresie proponowanych miejsc urządzania gier po wznowieniu postępowania