Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I GSK 831/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia długu celnego i zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

I SA/Go 38/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 236/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 388/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji

I SA/Go 1232/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 1439/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-04

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 310/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 311/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru

I SA/Go 682/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług

I GSK 1477/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi C. S.A. w Ł. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...]; [...], [...] grudnia 2012 r. nr [...]; [...] w przedmiocie cła antydumpingowego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   100