Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 128/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty

IV SA/Wa 936/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zniszczenia wprowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przesyłki słoniny