Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1355/16 - Wyrok NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w przedmiocie zmiany nieprawidłowych danych w zgłoszeniu celnym

I GSK 2326/15 - Wyrok NSA z 2017-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I GSK 1817/15 - Wyrok NSA z 2017-12-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg E. Spółki z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu nr [...], nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i podatku od towarów i usług

I SA/Ol 170/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-21

skarg W. W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia kwoty cła

III SA/Lu 57/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

III SA/Lu 44/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy unieważnienia zgłoszenia celnego oraz określenia podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru

I SA/Bd 152/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług

I GSK 1695/15 - Wyrok NSA z 2017-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 1713/15 - Wyrok NSA z 2017-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GSK 1686/15 - Wyrok NSA z 2017-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
1   Następne >   +2   +5   9