Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

III ARN 50/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie wymiaru należności celnych na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie V SA 1797/93~ uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność decyzji Prezesa (...) oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu Celnego (...).