Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

GZ 28/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Częstochowie Nr - w przedmiocie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych

II SA/Wr 126/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu planu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały;